พระราชสำนัก

สารคดี น้ำพระราชหฤทัยจากฟากฟ้าสู่ดอยตุง

โดย parichat_p

18 ก.ค. 2565

16 views

พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ งานเกี่ยวกับการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งโครงการพัฒนาดอยตุง เป็นหนึ่งในพระราชปณิธาน เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าให้กลับมาอีกครั้ง

Related News