พระราชสำนัก

หน่วยงานต่างๆ จัดพิธีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบปีที่ 27

โดย parichat_p

18 ก.ค. 2565

7 views

หน่วยงานต่างๆ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบปีที่ 27


วันนี้ ที่สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นายแพทย์ ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบปีที่ 27


วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ซึ่งมูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อพัฒนาสุขอนามัยของประชาชน ให้สามารถเข้าถึงการแพทย์ สาธารณสุข และการศึกษา ได้อย่างเท่าเทียม


พร้อมกันนี้ หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ประจำจังหวัด ได้จัดหน่วยแพทย์พระราชทาน ออกให้บริการแก่ประชาชนใน 24 จังหวัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.เมื่อปี 2512


เพื่อช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดาร ต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานมูลนิธิฯ ปัจจุบัน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ทรงสืบสานพระราชปณิธาน โดยทรงรับเป็นประธานมูลนิธิฯ


ส่วนที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน ได้จัดงาน "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า" โดยมีพิธีทำบุญถวายปิ่นโตภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ


นอกจากนี้ ยังจัด "จุดถ่ายภาพ 27 ปี แห่งความคิดถึง" ณ สังคีตศาลา ซึ่งเป็นภาพงานศิลปะ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวน้ำพระราชหฤทัย และพระเมตตา ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกร รวมทั้ง มอบหนังสือที่ระลึก "พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ พร้อมที่คั่นหนังสือ "คำคมพระราชดำรัสสมเด็จย่า" เพื่อเป็นต้นแบบแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต


ขณะที่ บริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นำข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนชาวเชียงราย ถวายพวงมาลา และถวายเครื่องราชสักการะ


เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ในการส่งเสริมอาชีพ การเพาะปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาว ให้แก่ชนเผ่า จนกลายเป็นรายได้หลัก ซึ่งสามารถลดพื้นที่การปลูกฝิ่น และการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทำให้ให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Related News