พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชาคณะ ที่ได้พระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์

โดย parichat_p

18 ก.ค. 2565

37 views

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชาคณะ ที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์


วันนี้ ที่วัดพระธาตุดอยเล็ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระเมธีวชิรธรรม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเล็ง ตามที่มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระมหาบุญชิต อติธัมโม เปรียญธรรม 5 ประโยค ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 มีนามว่า พระเมธีวชิรธรรม


พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระวินัยโมลี เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ นามว่าพระราชวชิราลังการ ไพศาลศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดวชิราลงกรณวราราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป