พระราชสำนัก

ผู้ว่าฯสงขลา เชิญดอกไม้และสิ่งของพระราชทาน มอบแก่กำลังพล ที่บาดเจ็บ เหตุเฮลิคอปเตอร์ขัดข้อง

โดย parichat_p

16 ก.ค. 2565

9 views

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่กำลังพล ที่บาดเจ็บ จากเหตุเฮลิคอปเตอร์ขัดข้อง ขณะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่กำลังพล ได้แก่ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ


ประกอบด้วย พันตรี ประสาร ด้วงชาญ , ร้อยเอก วิสารท์ ชูสังกิจ , ร้อยโท ณัช โลหากาศ ,จ่าสิบเอก พิษณุ พันเต ,จ่าสิบเอก ธีรพงษ์ คูหาแก้ว , และสิบโท พีระวิชญ์ โอสถเจริญ รวม 7 นาย ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ โดยใช้อากาศยานเฮลิคอปเตอร์แบบใช้งาน ทั่วไป 60 จากค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปยังค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ร


ะหว่างบิน เครื่องเกิดเหตุขัดข้อง นักบินจึงนำเครื่องลงฉุกเฉิน ในพื้นที่ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ทำให้เครื่องกระแทกต้นไม้ระหว่างนำเครื่องลงจอด เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วย


ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญดอกไม้พระราชทาน ไปมอบแก่กำลังพลดังกล่าวด้วย การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แก่กำลังพล ทั้ง 7 นาย และครอบครัว อย่างหาที่สุดมิได้

Related News