พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565

โดย paweena_c

13 ก.ค. 2565

35 views

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2565 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เพื่อให้พุทธศาสนิกชน น้อมนำไปปฏิบัติ เป็นสิริมงคลต่อการดำรงชีวิต

Related News