พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ เพื่อผ่าตัดรักษาและทำหมันสุนัข

โดย paweena_c

12 ก.ค. 2565

19 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในวันนี้ดังนี้


วันนี้ เวลา 09.04 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ ร่วมกับทีมสัตวแพทย์หน่วยศัลยกรรมฯ เพื่อผ่าตัดรักษาและทำหมันสุนัข จำนวน 3 ตัว


ได้แก่ สุนัขพันธุ์ผสม เพศเมีย อายุ 13 ปี เป็นเนื้องอกที่ใบหน้า , สุนัขพันธุ์ เฟรนช์ บูลด็อก เพศผู้ อายุ 5 ปี เป็นเนื้องอกที่เหงือก พร้อมกับเข้ารับการขูดหินปูน และผ่าตัดทำหมัน และสุนัขพันธุ์ ไซบีเรียนฮัสกี้ เพศผู้ อายุ 1 ปี มีปัญหาภาวะทองแดง อัณฑะคงค้างในช่องท้อง ในการนี้ทรงวางยาสลบสุนัข โดยการให้ยาสลบเข้าหลอดเลือด และทรงใช้ยาดมสลบ เพื่อคงภาวะการสลบ ตลอดระยะเวลาการผ่าตัด


พร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพ ของสุนัขผ่านจอมอนิเตอร์ ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ ความดันโลหิต รวมถึงอุณหภูมิของร่างกาย เพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัข ระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


เวลา 16.08 น. เสด็จไปยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคพิษสุนัขบ้า โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พระราชทานพระวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ธีระ รักความสุข นายกสัตวแพทยสภา และคณะ เฝ้าถวายเกียรติบัตรการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ของวิทยาลัยวิชาชีพ การสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย และใบอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ พร้อมเข็มตราทองคำสัตวแพทยสภา และครุยวิทยฐานะ


ด้วยมีพระปณิธานตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือสัตว์ โดยมีพระวิริยะอุตสาหะทรงงานต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการพัฒนา ด้านการสัตวแพทย์ อาทิ การจัดตั้งหน่วย "สัตวแพทยอาสาจุฬาภรณ์" เพื่อออกหน่วยบริการด้านสุขภาพแก่สัตว์ป่วยด้อยโอกาส การจัดตั้งมูลนิธิทิพย์พิมาน เพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ฯ การพัฒนางานด้านวิสัญญีทางสัตวแพทย์ การจัดตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ


อีกทั้งจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน จังหวัดนครราชสีมา และการจัดให้มีรถทำหมันสุนัขเคลื่อนที่ เพื่อควบคุมประชากรสุนัขจรจัด ยกระดับมาตรฐาน การดูแลการผ่าตัดทำหมันสัตว์เลี้ยง ในพื้นที่ห่างไกล

Related News