พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

โดย paweena_c

12 ก.ค. 2565

12 views

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระกุศล แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2565วันนี้ที่ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระกุศล แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2565


โดยมีพระพรหมวัชราจารย์ เจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม, กระทรวงมหาดไทย, กรมแผนที่ทหาร ,วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น


ซึ่งบท นวัคคหายุสมธัมม์นี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 9 ทรงพระนิพนธ์ขึ้น เพื่อใช้ในการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันประสูติ