พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลา ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต จ.ลพบุรี

โดย paweena_c

11 ก.ค. 2565

13 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ที่จังหวัดลพบุรี


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เนื่องในวันที่ระลึกวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช


ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 11 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา ด้วยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน และความเจริญรุ่งเรือง ของประเทศชาติ โดยเฉพาะการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ทรงติดต่อด้านการค้าและการทูตกับนานาประเทศ และยังทรงรับวิทยาการสมัยใหม่มาพัฒนาประเทศชาติ


ทั้งยังทรงสถาปนาเมืองลวธานี หรือลพบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่สอง และเสด็จแปรพระราชฐาน ไปประทับแรมเป็นประจำทุกปี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 เสด็จสวรรคตเมื่อปี 2231 พระชนมายุ 56 พรรษา

Related News