พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นปธ.ในพิธีปัจฉิมนิเทศ โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2

โดย panwilai_c

8 ก.ค. 2565

6 views

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2วันนี้ ที่อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 2 ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และวัดประยุรวงศาวาสจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจ ด้านพระพุทธศาสนา ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณร ซึ่งเป็นศาสนทายาทได้เรียนรู้วิถีแห่งการแสดงเทศนา และเผยแผ่หลักธรรมคำสอนได้อย่างถูกต้อง เพื่อความมั่นคงสภาพ ของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปซึ่งโครงการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน ถึง 8 กรกฎาคม 2565 มีพระสงฆ์และสามเณร เข้าร่วมฯ 70 รูป ทั้งนี้ วัดประยุรวงศาวาส เป็นสำนักเทศนาที่เด่นดังมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยพุทธศาสนิกชน ให้ความสนใจ เลื่อมใส และให้ความพึงพอใจกับเทศนาลีลาสาลิกาป้อนเหยื่อ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นที่ชื่นชม นิยม ยกย่องของประชาชนมา