พระราชสำนัก

เลขาฯราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โดย panwilai_c

8 ก.ค. 2565

3 views

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2565วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ซึ่งในปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาใหม่ จำนวน 507 คน เข้ารับการศึกษาในสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ , วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนโดยทุกหลักสูตรล้วนเป็นหลักสูตรด้านวิชาการ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้ เป็นหลักสูตรด้านวิชาชีพในสาขาที่ขาดแคลน และเป็นความต้องการของระบบบริการสุขภาพ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมไทยและนานาชาติทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 จากพระปณิธานของ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อถวายราชสดุดีแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน โดยมุ่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาใช้

Related News