พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี

โดย panwilai_c

8 ก.ค. 2565

4 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 17.06 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ ซึ่งจัดตั้งขึ้นจากพระปณิธาน เพื่อเป็นศูนย์รวมการวิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม ตามแนวทางของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและนอกประเทศ ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ขั้นสูง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยอาคารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ตั้งอยู่ติดกับศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นอาคารสูง 10 ชั้นภายในอาคารประกอบด้วย ส่วนสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้ อาทิ พื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน ห้องสมุด ห้องนันทนาการ และศูนย์กีฬาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และส่วนของการวิจัย พัฒนานวัตกรรมนอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย เพื่อรองรับหน่วยวิจัยแกนนำ ที่มีความร่วมมือกับสถาบันเครือข่ายระดับโลก ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนงานวิจัยด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปสู่ระดับแนวหน้า รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนและสังคม โดย การก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2567

Related News