พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการหลวง ครั้งที่ 10/2565

โดย parichat_p

6 ก.ค. 2565

24 views

องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 10/2565 และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง- วันนี้ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 10/2565 โดยมีการพิจารณารูปแบบการจัดงานโครงการหลวง 53 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 ถึง 14 สิงหาคม 2565 ภายใต้แนวคิด เดอะ อินฟินิต บลูม ต้อนรับปีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ในงานรวมผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากวัตถุดิบ ที่ปลูกโดยชาวไทยภูเขามาตกแต่งสถานที่ และจำหน่าย ในงานยังจะมีการจัดแสดงผลงานหัตถกรรม จากเส้นใยกัญชงผสมผสานผ้าทอชนเผ่า จากผลงานส่งประกวด รวมถึงผลิตภัณฑ์กัญชงโครงการหลวงด้วย- และในปีนี้ ยังเป็นปีที่สำคัญที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะทรงมีพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม และยังเป็นปีที่มูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงาน ร่วมดำเนินการสนองพระราชเสาวนีย์ เรื่องหัตถกรรมและกัญชงครบ 15 ปี ทางมูลนิธิฯ จึงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จัดงานต่อเนื่องเพื่อเทิดพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 22-31 สิงหาคม 2565 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่- ในช่วงบ่าย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวง ปางดะ อำเภอสะเมิง เพื่อติดตามงาน โดยในปีนี้ มีการวิจัยเพื่อสร้างพันธุ์พืชใหม่ที่ขึ้นทะเบียนพันธุ์ และส่งเสริมแก่เกษตรกรแล้ว อาทิ ว่านสี่ทิศ ควินัว งาหอม นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชเขตหนาว เขตร้อน ไม้ตัดดอก และอื่น ๆ อีก 12 ชนิด รวม 288 สายพันธุ์ รวมทั้งส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรชาวเขาเผ่าไทลื้อ และคนพื้นเมือง รวม 1,865 ครัวเรือน ผลผลิตหลัก อาทิ ข้าวโพดหวาน มันเทศญี่ปุ่น กุ่ยฉ่ายขาว- ส่วนที่ฟาร์มวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์ ซึ่งเป็นฟาร์มที่รักษาสายพันธุ์สัตว์ปีก 5 ชนิด ได้แก่ ไก่เบรส ไก่กระดูกดำขนดำ ไก่กระดูกดำขนขาว ไก่ฟ้าคอแหวน ไก่เล็กฮอร์น มีการผลิตลูกพันธุ์ไก่กระดูกดำ ไก่ลูกผสมสามสาย เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีน ไก่เล็กฮอร์นเพศเมีย เพื่อผลิตไก่ไข่อินทรีย์ โดยได้รับใบประกาศเกียรติคุณฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ต้นแบบ BCG model จากกรมปศุสัตว์ในปีนี้ และยังได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตพืชอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร และ IFOM

Related News