พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายพระราชมงคลวชิราคม วัดประชาราษฎร์บำรุง จ.นครปฐม

โดย parichat_p

5 ก.ค. 2565

7 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายพระราชมงคลวชิราคม วัดประชาราษฎร์บำรุง จังหวัดนครปฐม


วันนี้เวลา 14.57 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวาย พระราชมงคลวชิราคม ตามที่มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระแผ้ว ปวโร เป็น พระราชมงคลวชิราคม อุดมธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดประชาราษฎร์บำรุง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป


พระราชมงคลวชิราคม ปัจจุบันอายุ 99 ปี พรรษา 79 มีนามเดิมว่า แผ้ว บุญวัฒน์ อุปสมบทเมื่อปี 2486 ที่วัดหนองปลาไหล จังหวัดนครปฐม ก่อนไปจำพรรษาที่วัดหนองม่วง จังหวัดราชบุรี ต่อมาไปเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมและจำพรรษา ที่วัดปลักลายไม้ , วัดสว่างชาติประชาบำรุง อำเภอกำแพงแสน ในปี 2502 ย้ายไปจำพรรษาที่วัดกำแพงแสน เพื่อศึกษาปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และวิทยาคมกับหลวงพ่อหว่าง จนแตกฉาน และยังได้รับถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติกัมมัฏฐาน จากหลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ พระกัมมัฏฐานสายพระอาจารย์มั่น


อีกทั้งสร้างคุณูปการสืบสานจรรโลงพระพุทธศาสนา อาทิ ปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่าง ๆ ทั้งในเขตอำเภอกำแพงแสนและพื้นที่ใกล้เคียง จากนั้นได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดประชาราษฎร์บำรุง (วัดรางหมัน) และได้สร้างโบสถ์ วิหาร ถาวรวัตถุ และพัฒนาวัดรางหมัน ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน

Related News