พระราชสำนัก

ในหลวง ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ไปยังประธานาธิบดีแห่งโบลีวาร์เวเนซุเอลา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา

โดย parichat_p

5 ก.ค. 2565

12 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐ โบลีวาร์เวเนซุเอลา


ซึ่งตรงกับวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ความว่า "ฯพณฯ นายนิโกลัส มาดูโร โมโรส ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา กรุงการากัส ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลีวาร์เวเนซุเอลา ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดี ประสบแต่ความสุขสวัสดี และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลา ประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าสืบไป"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News