พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

โดย panwilai_c

4 ก.ค. 2565

22 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565วันนี้ เวลา 06.14 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังวัดเกษรศีลคุณ หรือ วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษาในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ รูปเหมือนพระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดรูปแรก และทรงบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูปสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพ และมีผลงานที่โดดเด่นหลายสาขา โดยเฉพาะด้านเคมี ทรงอุทิศเวลาศึกษา วิจัยองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยทรงได้รับการยกย่องเป็น "เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์" ตลอดจนทรงได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก ซึ่งได้รับการถวายรางวัลเทิดพระเกียรติเป็นจำนวนมากจากนั้น เสด็จไปยังห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ บูชาพระพุทธนวราชบพิตร พระราชภาวนาวชิรากร อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก วัดอุดมมงคลวนาราม หรือวัดป่านาคำน้อย จังหวัดอุดรธานี ประธานสงฆ์ ถวายศีล พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้วทรงประเคนเครื่องสังฆทาน และเครื่องไทยธรรม ถวายแด่พระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นเสด็จไปยังพลับพลา บริเวณลานปลูกต้นไม้และสวนป่า พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ประธานโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เฝ้ากราบทูลรายงาน โครงการงานพัฒนาพื้นที่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ บนที่ดินจำนวน 67 ไร่ 14 ตารางวา ซึ่งมูลนิธิสิริวัฒนภักดี , มูลนิธิผืนป่าในใจเรา , บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมดำเนินการ ปรับสภาพภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตย์ ทางเข้าด้านหน้า วางระบบสาธารณูปโภค นอกจากนี้ จะได้สร้างอาคารประกอบ อาทิ ศาลารายสถาปัตยกรรมทรงไทย , ห้องน้ำสำหรับภิกษุสามเณร ผู้พิการ และประชาชน , รวมทั้งสร้างลานจอดรถ , ตลอดจนปลูกต้นไม้ ตลอดแนวถนน และบริเวณสวนป่า 20 ไร่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นพุทธมามกะที่มีพระศรัทธาในพระพุทธศาสนา และหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ที่เป็นถูปารหบุคคล ผู้สร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา โดยทรงรับเป็นประธานโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ พร้อมกับโปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นประธานการออกแบบ จัดสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา ประกอบด้วย 3 อาคารหลัก คือ พระเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน บูชาคุณหลวงตาพระมหาบัว ตลอดจนเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ อัฐิธาตุหลวงตาพระมหาบัวเวลา 10.18 น. เสด็จไปยังหอประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดอุดรธานี ทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และแจกันดอกไม้พระราชทานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญไปถวายโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ เฝ้าถวายแจกันดอกไม้และของขวัญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติด้วย

Related News