พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.เบลารุส ในโอกาสวันเอกราช

โดย panwilai_c

3 ก.ค. 2565

5 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุส ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุส ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุส ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ความว่า "ฯพณฯ นายอะเล็กซานดร์ ลูกาเชนโก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุส กรุงมินสก์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุส ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพร ให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และประสบแต่ความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชน ชาวเบลารุสมีความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองสืบไปข้าพเจ้ามั่นใจว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐเบลารุสจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสอง ต่อไปในภายภาคหน้า"(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News