พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้า

โดย parichat_p

2 ก.ค. 2565

12 views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้า


วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา 30 นาที สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออก ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" นำพระอธิการธาตุ อธิปัญฺโญ เจ้าอาวาสวัดเทพประทาน และคณะเฝ้า กราบทูลความก้าวหน้าโครงการจัดสร้าง พระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" ซึ่งประดิษฐาน ณ วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พร้อมกับถวายพระสมเด็จองค์ปฐม ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกสำหรับพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" จัดสร้างขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบอายุพระพุทธศาสนา ปกป้องคุ้มครองประเทศชาติ และมนุษยชาติให้เกิดความสุขสันติ มีขนาดหน้าตักกว้าง 29 เมตร สูง 45 เมตร (เท่ากับตึก 15 ชั้น) ทำด้วยนิลรัตนะทั้งองค์ คาดว่าโครงการ จะแล้วเสร็จกลางปี 2566


ซึ่งคณะกรรมการได้จัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ,หน้าตัก 5 นิ้ว และพระพิมพ์ ทำด้วยนิลบด ให้ผู้มีจิตศรัทธาเช่าสักการะ โดยสั่งจองได้ที่ระบบออนไลน์ ด้วยคิวอาร์โค้ด และไลน์ไอดี @ firstbuddha ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 15 กันยายน 2565 ทั้งนี้เพื่อนำรายได้สมทบโครงการจัดสร้าง พระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" หน้าตัก 29 เมตร ให้แล้วเสร็จต่อไป

Related News