พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ ณ วังสระปทุม

โดย panisa_p

1 ก.ค. 2565

14 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท


วันนี้ เวลา 09.21 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ฮันนาห์ แอล.บักซ์บอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอินเดียนา รัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน เกี่ยวกับโครงการริเริ่มของมหาวิทยาลัยอินเดียนาในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทย


นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไตร เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565

Related News