พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2565

โดย panwilai_c

26 มิ.ย. 2565

53 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2565


ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นไปยัง ปธน.มาดากัสการ์ ในโอกาสวันเอกราช

ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานฯ บำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา 95 ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ