พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2565

โดย panwilai_c

25 มิ.ย. 2565

60 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2565


องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จ.นครศรีธรรมราช

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลสังฆทาน อุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ    

ม.จ.ฑิฆัมพร ยุคล ทรงเปิดอาคารฝึกวิชาชีพบ้านพระพร