พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงสดับพระพุทธมนต์ ในโอกาสที่คณะสงฆ์คณะธรรมยุต ถวายพระพร เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ

โดย parichat_p

24 มิ.ย. 2565

12 views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสดับพระพุทธมนต์ ในโอกาสที่คณะสงฆ์คณะธรรมยุต จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพร เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ


วันนี้ เวลา 16.15 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงสดับพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ซึ่งคณะสงฆ์ธรรมยุตจัดถวายพระพร แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต


เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2565 ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันประสูติ พระชนมายุ 95 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันนี้ และวันที่ 26 มิถุนายน 2565


ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วทรงจุดเทียนมหามงคล และเทียนเท่าพระองค์ รวมถึงเทียนที่เครื่องบัตรพลีทั้ง 9 พระเคราะห์ ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ ที่มณฑลพิธีบัตรพลีเทวดานพเคราะห์ทั้ง 9 องค์ โหรหลวงประกาศบูชา และเชิญเทวดานพเคราะห์ เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ประกาศชุมชนเทวดา พระสงฆ์ 20 รูปเจริญพระพุทธมนต์ โหรหลวงกล่าวสรภัญญะบูชาพระอาทิตย์ โดยมีสมเด็จพระราชาคณะ และรองสมเด็จพระราชาคณะ 6 รูป เจริญจิตตภาวนา


พิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ หมายถึง ธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์เก้า หรืออธรรม เป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ นิยมสวดในการทำบุญอายุตามหลักทางโหราศาสตร์ แต่สอดแทรกหลักธรรม มุ่งหวังการนำไปประพฤติปฏิบัติ โดยเป็นพระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสสเทว) สมเด็จพระสังฆราช


ทั้งนี้ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เปิดพระวิหารให้พุทธศาสนิกชน เข้าถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูป และลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 16.00 น.

Related News