พระราชสำนัก

พระองค์เจ้าสิริภาฯ ทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ต ทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ครั้งที่ 13

โดย parichat_p

24 มิ.ย. 2565

21 views

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ต ทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ครั้งที่ 13


วานนี้เวลา 20 นาฬิกา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ครั้งที่ 13 ซึ่งกองทัพอากาศจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด "Our Sky" โอกาสนี้ ประทานพระวโรกาสให้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ต แล้วประทานเงินดังกล่าวแก่ นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิก มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ต่อไป


สำหรับคอนเสิร์ตดังกล่าว จัดการแสดงในแบบวงซิมโฟนีออร์เคสตรา โดยมีนาวาอากาศเอก พิสุทธิพงศ์ ศรีชูรส เป็นผู้ควบคุมวง, นาวาอากาศโท พิรุณ เจ๊ะวงศ์, นาวาอากาศตรี ณรงค์ศักดิ์ อรุณสุโข เป็นผู้อำนวยเพลง มีการบรรเลงและขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ "เตือนใจ" ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชนิพนธ์ทำนอง คำร้อง และเพลง "ลูกฟ้ากล้าสมร" ที่สื่อถึงความกล้าหาญ และเสียสละของลูกทัพฟ้า ที่คุ้มครองน่านฟ้าไทยให้อยู่รอดปลอดภัย


ทั้งนี้กองทัพอากาศ จัดการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง ของวงดุริยางค์กองทัพอากาศ