พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงสดับพระพุทธมนต์ ในโอกาสคณะพระเถระ เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร มงคลสมัยคล้ายวันประสูติ

โดย parichat_p

23 มิ.ย. 2565

11 views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสดับพระพุทธมนต์ ในโอกาสที่คณะพระเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระ เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพร เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ


วันนี้เวลา 16.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงสดับพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ในโอกาสที่คณะพระเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระ มาประชุมกัน เพื่อเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพร เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ซึ่งในปีนี้ ทรงเจริญพระชนมายุ 95 พรรษา


ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงพัดรองที่ระลึก และผ้าไตร แก่พระเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระ 20 รูป จากวัดต่างๆ จากนั้น พระเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระ เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


ทั้งนี้ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เปิดพระวิหารให้พุทธศาสนิกชนเข้าถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูป และลงนามถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 ถึง 16.00 น.

Related News