พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานเปิดบ้านแสงจันท์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี

โดย parichat_p

22 มิ.ย. 2565

12 views

องคมนตรี เป็นประธานเปิดบ้านแสงจันท์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี


วันนี้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดบ้านแสงจันท์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นอาคารที่พักพิงสำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ยากไร้ ที่มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้าร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจัดสร้างขึ้น บริเวณพื้นที่ด้านหลังโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วย ช่วยลดค่าใช้จ่าย


ทั้งด้านที่พักและการเดินทาง รวมทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิต ทั้งของผู้ป่วยและญาติที่มีภูมิลำเนาห่างไกล เมื่อต้องเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า เป็นเวลาหลายวัน เช่น ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรับรังสีรักษา และรับยาเคมีบำบัดต่อเนื่อง สามารถรับผู้เข้าพักได้ จำนวน 180 เตียง จากการสำรวจพบว่าญาติผู้ป่วยที่ไม่มีที่พัก มีประมาณวันละ 120 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย

Related News