พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ ไปเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30

โดย parichat_p

22 มิ.ย. 2565

22 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ผู้แทนพระองค์ ไปเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30


วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 ในหัวข้อ " 80 ปี : วิทยาศาสตร์การแพทย์ และการสร้างเครือข่าย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี


ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีกิจกรรมบรรยาย การเสวนาจากวิทยากร ทั้งในและต่างประเทศ การประกวดผลงานทางวิชาการ และจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย รวม 264 ผลงาน รวมทั้งการมอบโล่รางวัล แก่ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2565


ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งศึกษาวิจัยโรคติดเชื้อไวรัส การระบาดของโรคอุบัติใหม่ในไทย ที่เป็นประโยชน์กับวงการแพทย์ และมอบรางวัล DMSc Award ประเภทงานวิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ , ประเภทหนังสือ ตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และประเภทการพัฒนาบริการ หรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถรับฟังบรรยาย ผ่านออนไลน์ได้ที่ เพจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวันที่ 22 ถึง 24 มิถุนายนนี้

Related News