พระราชสำนัก

โครงการทำนบดินบ้านไทรนอง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

โดย parichat_p

22 มิ.ย. 2565

15 views

โครงการทำนบดินบ้านไทรนอง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือ แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ซึ่งสร้างประโยชน์ทั้งการเพิ่มมูลค่าผลผลิต และความสามัคคีในชุมชนไปพร้อมกัน

Related News