พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2565

โดย panwilai_c

18 มิ.ย. 2565

70 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2565


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน จ.ระยอง

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุ สมเด็จพระญาณวชิโรดม

องคมนตรี เป็นปธ.ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารยุคใหม่ หัวใจนำทาง

รองปธ.สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จ.หนองคาย