พระราชสำนัก

รองปธ.สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จ.หนองคาย

โดย panwilai_c

18 มิ.ย. 2565

11 views

รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ที่จังหวัดหนองคายวันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายชลิต มานิตยกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ณ โรงแรมหนองคาย ธาวิลล่า แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดหนองคายพร้อมกับตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธาน ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์องค์การอนามัยโลก จากการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2560 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)โดยจังหวัดหนองคาย นับเป็นพื้นที่เป้าหมาย ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรม ให้แก่ครูผู้สอนด้านสุขศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และตัวแทนชุมชนรวมถึงจัดกิจกรรมการออกหน่วยฉีดวัคซีน และทำหมันให้แก่สัตว์เลี้ยง โดยหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน และมีการผ่าตัดทำหมันให้สุนัข และแมว รวม 140 ตัว