พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน จ.ระยอง

โดย panwilai_c

18 มิ.ย. 2565

27 views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยองวานนี้ เวลา 19 นาฬิกา 50 นาที ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ที่โรงเรียนน้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน มาเป็นแนวทางสร้างภูมิคุ้มกัน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เป็นผลให้ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับประเทศโดยมีกิจกรรมเด่น คือ การรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ที่จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ดนตรีต้านยาเสพติด กีฬา การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การจัดรายการวิทยุ รวมทั้งสนับสนุนให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ส่วนศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ ช่วยเหลือดูแลสมาชิก ให้มีคุณภาพ และมีความสุข ในหลักการ ’เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง’จากนั้น พระราชทานเข็มที่ระลึก แก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วัน และพระราชทานเงินดังกล่าว แก่เลขาธิการมูลนิธิทูบีนัมเบอร์วัน แล้วพระราชทานคำแนะนำ และให้กำลังใจแก่สมาชิกโครงการโครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1ตลอดระยะเวลา 18 ปี ของการดำเนินโครงการ จังหวัดระยองเป็นจังหวัด ที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 3 มีสมาชิกกว่า 1 แสน 7 หมื่นคน มีชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจำ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานคุมประพฤติ รวม 776 ชมรม ศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน รวม 33 แห่ง ในการนี้ ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับทูบีนัมเบอร์วันไอดอลด้วย

Related News