พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์หอ เททองหล่อพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์

โดย parichat_p

17 มิ.ย. 2565

29 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้


วันนี้ เวลา 16 นาฬิกา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงบำเพ็ญพระกุศล และทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระราชานุสาวรีย์ กับทรงเททองหล่อพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้ากราบทูลรายงาน การดำเนินโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระราชานุสาวรีย์ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ


สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีพระดำริให้จัดสร้าง ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นอาคารส่วนต่อขยาย โดยบูรณาการศูนย์แพทย์เฉพาะทางให้ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกโรค พร้อมกับพระราชทานนามว่า "ภัทรมหาราชานุสรณ์"


มีความหมายว่า "ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง" คือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญา "สมเด็จพระภัทรมหาราช" หมายถึง "พระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง" เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ ในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย


สำหรับ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อยู่ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศนายทหารพิเศษ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระหัตถ์ขวาทรงพระคฑาจอมทัพภูมิพล พระหัตถ์ซ้ายทรงกระบี่และถุงพระหัตถ์ บนโต๊ะเคียงทอดพระมาลาทหารราชวัลลภสีขาวพู่สีดำ โดยจะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ด้านหน้าของศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์


ส่วนพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในพระอิริยาบถยืน ฉลองพระองค์ แบบตะวันตก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประทับพระเก้าอี้ทางเบื้องขวา จะอัญเชิญไปประดิษฐาน ระหว่างอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และอาคารหอพัก


เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เป็นคุณประโยชน์ต่อวงการแพทย์ พยาบาล และการสาธารณสุข โดยได้รับการถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย" และ "พระมารดาแห่งการแพทย์ชนบท"


ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มุ่งผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลน โดยมีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่พุทธศักราช 2563 ที่จัดตั้งขึ้นจากพระปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่เสด็จไปทรงสร้างความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของโลก ซึ่งโครงการทั้งหมด จะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมนี้

Related News