พระราชสำนัก

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

โดย parichat_p

17 มิ.ย. 2565

36 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท


วันนี้เวลา 17.31 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอับดุรเราะฮีม เราะห์ฮาลี ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก ประจำประเทศไทย


ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็น เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก ประจำประเทศไทย นายอับดุรเราะฮีม เราะห์ฮาลี เคยดำรงตำแหน่ง เป็นกงสุลใหญ่ ราชอาณาจักรโมร็อกโก ณ เมืองดูไบและเอมิเรตส์เหนือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาก่อนเวลา 17.35 น. นายเฟลิเป เด ลา โมเรนา กาซาโด ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็ม แห่งราชอาณาจักรสเปน ประจำประเทศไทย


ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็น เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปน ประจำประเทศไทย นายเฟลิเป เด ลา โมเรนา กาซาโด เคยดำรงตำแหน่ง เป็นผู้ประสานงาน คณะผู้แทนถาวรราชอาณาจักรสเปนประจำสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลล์ ราชอาณาจักรเบลเยียม มาก่อน


เวลา 17.38 น. นายวิลเอ็ล์ม มัคซีมีลีอาน ด็องโค ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้งเป็น เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ประจำประเทศไทย


ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็น เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ประจำประเทศไทย นายวิลเอ็ล์ม มัคซีมีลีอาน ด็องโค เคยดำรงตำแหน่ง เป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรีย ประจำราชอาณาจักรนอร์เวย์ มาก่อนเวลา 17 นาฬิกา 50 นาที อูชิซเว ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำประเทศไทย


ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็น เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำประเทศไทย อูชิซเว เคยดำรงตำแหน่ง เป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มาก่อนเวลา 17.54 น. นายคำพัน อั่นลาวัน ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลลอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย


ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย นายคำพัน อั่นลาวัน เคยดำรงตำแหน่ง เป็นเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำสหรัฐอเมริกา มาก่อน


เวลา 18.05 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้


นายศักดิ์สีห์ พรหมโยธี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประจำสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่


ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล นายศักดิ์สีห์ พรหมโยธี เคยดำรงตำแหน่ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย มาก่อน


นายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่


ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นายประพันธ์ ดิษยทัต เคยดำรงตำแหน่ง เป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน


นางสาวดาว วิบูลย์พานิช เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่


ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนีย นางสาวดาว วิบูลย์พานิช เคยดำรงตำแหน่ง เป็นรองอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกา มาก่อน


นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำเนการาบรูไนดารุสซาลาม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่


ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำเนการาบรูไนดารุสซาลาม นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำสหรัฐอเมริกา มาก่อน


นายสุภาค โปร่งธุระ เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่


ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน นายสุภาค โปร่งธุระ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มาก่อน


นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอาร์เจนตินา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่


ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอาร์เจนตินา นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ เคยดำรงตำแหน่ง เป็นกงสุลใหญ่ไทย ประจำนครโอซากา ญี่ปุ่น มาก่อน


นายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นายตุลย์ ไตรโสรัส เคยดำรงตำแหน่ง เป็นกงสุลใหญ่ไทย ประจำเมืองฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อน


นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประจำสาธารณรัฐโมซัมบิก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิก นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ไทย ประจำเมืองเจดดาห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย มาก่อนโอกาสนี้ มีพระราชดำรัสแก่เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่


เวลา 18.24 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย