พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

โดย parichat_p

16 มิ.ย. 2565

17 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง


วันนี้ เวลา 17 นาฬิกา 18 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสาวมุนา อับบาส มะฮ์มูด รอฎี (Ms. Muna Abbas Mahmood Radhi) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย นางสาวมุนา อับบาส มะฮ์มูด รอฎี เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมแอฟริกาและเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรบาห์เรนมาก่อน


เวลา 17 นาฬิกา 22 นาที นายแร็มโก โยฮันเนิส ฟัน ไวน์คาร์เดิน (Mr. Remco Johannes van Wijngaarden) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย


ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็น เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย นายแร็มโก โยฮันเนิส ฟัน ไวน์คาร์เดิน เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อน


เวลา 17 นาฬิกา 26 นาที นายอเล็กซ์ ไกเกอร์ ซอฟเฟีย (Mr. Alex Geiger Soffia) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย


ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย นายอเล็กซ์ ไกเกอร์ ซอฟเฟีย เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และแคริบเบียน กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐชิลีมาก่อน


เวลา 17 นาฬิกา 35 นาที นายชานโดร์ ชีโปช (Mr. Sándor Sipos) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งฮังการี ประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งฮังการีประจำประเทศไทย นายชานโดร์ ชีโปช เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเขตเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตเร็วอันดับต้น กระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการีมาก่อน


เวลา 17 นาฬิกา 39 นาที นายจูเว็งซียู ดือ จือซุช มาร์ติงซ์ (Mr. Juvêncio de Jesus Martins) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตประจำประเทศไทย นายจูเว็งซียู ดือ จือซุช มาร์ติงซ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซียมาก่อน


เวลา 17 นาฬิกา 42 นาที นางออร์นา ซากิฟ (Ms. Orna Sagiv) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย


ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย นางออร์นา ซากิฟ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยมาก่อน

Related News