พระราชสำนัก

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน จัดการประกวดผลงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565

โดย panwilai_c

12 มิ.ย. 2565

11 views

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการประกวดผลงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565วันนี้ โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดพิธีประกาศผล และมอบรางวัลพระราชทาน ในการประกวดผลงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ โดยมีแพทย์หญิง วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน มีชมรมเข้าร่วมประกวด 59 ชมรม ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ 18 ชมรมประกอบด้วย กลุ่มต้นแบบที่มีผลการดำเนินงานก้าวหน้าด้านเครือข่าย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 8 ชมรม ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มสุข เขตลาดกระบัง, ชุมชนมั่นคง 133 เขตบางบอน, ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ เขตบึงกุ่ม, ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ เขตประเวศ, ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง, ชุมชนวัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง, ชุมชนแจงร้อน เขตราษฎร์บูรณะ และชุมชนบุญมาก เขตราษฎร์บูรณะ รวมทั้งมีกลุ่มดีเด่นผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 10 ชมรมปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชนต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขต ในปีนี้ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน "เขตทูบีนัมเบอร์วัน" เน้นด้านการบริหารจัดการ และการบูรณาการภาพรวม เพื่อเตรียมความพร้อมการประกวดเขตกรุงเทพมหานคร ในปี 2566

แท็กที่เกี่ยวข้อง  โครงการทูบีนัมเบอร์วัน

Related News