พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน จ.เชียงใหม่ เป็นวันแรก

โดย panwilai_c

11 มิ.ย. 2565

18 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันแรกวันนี้ เวลา 07.53 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันแรก โอกาสนี้ พระราชทาน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสร้างภูมิคุ้มกันในสัตว์ แก่ นายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 200 โดสจากนั้น ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข จำนวน 3 ตัว และทรงร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัข จำนวน 8 ตัว โดยทรงวางยาสลบให้กับสุนัขก่อนเริ่มการผ่าตัด พร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิด ผ่านจอมอนิเตอร์ ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ ความดันโลหิต รวมถึงอุณหภูมิของร่างกาย เพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขสำหรับการออกหน่วยแพทย์ พระราชทานในครั้งนี้ โปรดให้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลสารภี และโรงพยาบาลสันกำแพง ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาพยาบาล แก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน 42 คน ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่พบ อาทิ ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ , ระบบประสาท , ระบบทางเดินอาหาร , ระบบทางเดินหายใจและผิวหนังส่วนการออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในวันนี้ ทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ , คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ร่วมกับ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 93 ตัว และทำการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว จำนวน 120 ตัวทั้งนี้ประชาชนที่สนใจ สามารถเข้ารับบริการหน่วยแพทย์พระราชทาน หรือนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการหน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน ได้จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2565

Related News