พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังปธน.สาธารณรัฐโปรตุเกส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกส

โดย parichat_p

10 มิ.ย. 2565

7 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกส


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส


ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกส ซึ่งตรงกับวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ความว่า "ฯพณฯ นายมาร์แซลู รือเบลู ดือ โซว์ซา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส กรุงลิสบอน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกส ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสมีความเจริญรุ่งเรือง


สืบย้อนไปในประวัติศาสตร์ ประเทศไทยและสาธารณรัฐโปรตุเกสมีความสัมพันธ์ ฉันมิตรที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน และเจริญงอกงามอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า มิตรภาพดังกล่าว จะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงในการเสริมสร้างความร่วมมือในทุก ๆ ด้านให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายสืบไป"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News