พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยมะเร็งตับและท่อน้ำดี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรพ.จุฬาภรณ์​

โดย parichat_p

9 มิ.ย. 2565

20 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยมะเร็งตับและท่อน้ำดี ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์​


​วันนี้ เวลา​ ​15.12 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโรงพยาบาลบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศึกษาวิจัยมะเร็งตับและท่อน้ำดี หรือ โครงการ ไทเกอร์ แอล ซี (TIGER- LC ) ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์​ เพื่อหาแนวทางที่จะช่วยเหลือราษฎรในจังหวัดน่าน​


โดยมีพระดำริให้จัดทำโครงการฯขึ้น ตั้งแต่ปี 2554 ด้วยทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และทรงเพียรพยายามที่จะช่วยเหลือในการแก้ปัญหา สาธารณสุขของประเทศ


ในการนี้ ทรงรับฟังการกราบทูลรายงาน ความก้าวหน้าจากคณะนักวิจัย เกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยเสี่ยง ต่อการเกิดมะเร็งตับและท่อน้ำดี ในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง ซึ่งมีประชากรกว่า 1 หมื่นคน พบผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีใน 4 ตำบล จากการศึกษาวิจัย พบว่าบางครอบครัวมีอุบัติการณ์การป่วยด้วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการศึกษาหาสาเหตุการเกิดโรคฯ


นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาแนวทางการคัดกรองโรค โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะช่วยตรวจจับรอยโรค เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัย ร่วมกับภาพอัลตราซาวด์ ในระยะแรกเริ่มได้ และการดำเนินโครงการอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 2 ช่วยให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัย รวมถึงการจัดทำแอพพลิเคชั่น สร้างระบบบริการเชื่อมโยงระหว่างชุมชน โรงพยาบาลในพื้นที่ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์


โอกาสนี้ พระราชทานผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จากโครงการวิจัยในพระดำริ ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อาทิ เจลแอลกอฮอล์ สบู่เหลวล้างมือ แก่ผู้แทนทั้ง 4 ตำบลของอำเภอบ้านหลวง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง​ และทรงเยี่ยมราษฎรและผู้ป่วยในโครงการฯ ซึ่งโรคมะเร็งตับ เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต ไม่น้อยกว่าปีละ 15,000 คน ด้านการรักษายังเป็นปัญหา


เนื่องจากตรวจพบโรคเมื่ออยู่ในระยะที่เป็นมากแล้ว และมักจะเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้ ทรงเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องทำการวิจัยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี และทรงผนึกกำลังระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบันชั้นนำของประเทศไทย ร่วมกับสถาบันชั้นนำของโลก ในการทำการวิจัย เพื่อนำไปสู่แนวทางการป้องกันโรค

Related News