พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคลเฝ้าฯ ณ วังสระปุทม

โดย kodchaporn_j

6 มิ.ย. 2565

10 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้วันนี้ เวลา 15.17 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระครูโกศลสิกขกิจ (พุฒ วายาโย) เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธรรมยุติ) จังหวัดศรีสะเกษ เฝ้า ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ คณะบุคคล ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และที่ปรึกษาและนายกสมาคมสโมสรองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ และผู้สนับสนุนการดำเนินงาน โครงการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล "คนสร้างป่า อ.อ.ป." ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเก้าอี้ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ และคณะกรรมการจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงาน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย

นายดนุชา สินธวานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นางวรรณวิมล เกิดผล และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ 47643 เนื้อที่ 99 ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ 47644 เนื้อที่ 99 ตารางวา ตั้งอยู่ที่แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประโยชน์ ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานาวาเอกหญิง วรัญญา คุ้มผาติ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2564 นำ คณะผู้บริหารชมรม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ ประธานกรรมการบริษัท เคเอฟยู จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ หลังหักค่าใช้จ่าย จากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบ หน้าพระราชทาน พายต้นแบบหน้าพระราชทาน และน้ำผลไม้สูตรพระราชทาน รวมทุกสาขา ระหว่างวันที่ 2 - 30 เมษายน 2564 สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายอีเดน วูน (Dr. Eden Woon) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ในโอกาสนี้ นางชลิตา เลิศวิญญู ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือรัฐบาลไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนายโนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565

Related News