พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชฯ มีพระดำรัสถวายพระพร แด่พระราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 2565

โดย parichat_p

3 มิ.ย. 2565

11 views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

Related News