พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลี

โดย parichat_p

2 มิ.ย. 2565

8 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลี


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลี


ซึ่งตรงกับวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ความว่า " ฯพณฯ นายแซร์โจ มัตตาเรลลา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี ​​กรุงโรม ​ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลี ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและ ความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความสงบร่มเย็น และความเจริญรุ่งเรือง ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลี


ประเทศไทยและสาธารณรัฐอิตาลีเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดสนิทสนม บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศของเราทั้งสอง จะยังคงสานต่อความร่วมมือที่มีอยู่หลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า การลงทุน วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ อันนำประโยชน์สุขมาสู่ประเทศของเรา รวมทั้งนานาประเทศอีกด้วย"​- (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News