พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ ที่ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนครชัยบุรินทร์

โดย kodchaporn_j

31 พ.ค. 2565

32 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ ที่ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนครชัยบุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นการส่วนพระองค์วันนี้เวลา 09.44 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ไปยังศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ ร่วมกับหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน เพื่อทำหมันสุนัข จำนวน 5 ตัว วัยก่อนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดเนื้องอกเต้านมในสุนัขได้ถึงร้อยละ 99.5 ป้องกันการเกิดมดลูกอักเสบในสุนัขเพศเมีย และป้องกันการเกิดโรคต่อมลูกหมากโตและอักเสบในสุนัขเพศผู้ อีกทั้งเป็นการควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัข และตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คนและสัตว์ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนครชัยบุรินทร์ สร้างขึ้นตามพระปณิธาน ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ด้วยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ตลอดจนเป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดต้นแบบ ที่มีระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริหารจัดการโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โอกาสนี้ ทอดพระเนตรสุนัขพันธุ์อลาสกัน มาลามิวท์ และไซบีเรียน ฮัสกี้ จำนวน 23 ตัว ที่ได้มีพระอนุญาตให้ช่วยเหลือจากฟาร์มเลี้ยงจังหวัดเชียงใหม่ ที่ปิดกิจการและไม่สามารถเลี้ยงดูต่อไปได้ โดยรับมาดูแลที่ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนครชัยบุรินทร์ พร้อมกับมีพระดำรัสที่ทรงช่วยเหลือแก่สุนัขดังกล่าวในคราวนั้น พบว่าสุนัขส่วนใหญ่เป็นโรคผิวหนังและขาดสารอาหาร ทั้งนี้ ทรงห่วงใยในสุขภาพของสุนัขเป็นอย่างมาก พระราชทานแนวทางให้ทีมสัตวแพทย์ดูแลสุนัขอย่างดีและทันท่วงที ให้การรักษาสุนัขตัวที่เจ็บป่วย ตลอดจนขึ้นทะเบียนรายตัว เพื่อให้บริหารจัดการอย่างเป็นระบบปัจจุบัน ศูนย์แห่งนี้ ให้การพักพิงสุนัขประมาณ 900 ตัว ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ให้บริการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคสุนัขตลอด 24 ชั่วโมง โดยสุนัขจรจัดที่จะเข้ามาอยู่ในศูนย์ฯ ต้องผ่านการคัดกรอง เพื่อตรวจรักษาเบื้องต้น และฝังไมโครชิพบันทึกข้อมูล ก่อนที่จะแยกไปดูแล และฝึกพฤติกรรมให้เหมาะสม เชื่อฟังคำสั่งอย่างง่ายในการนี้ ทรงอุปการะสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ เพศเมีย และเพศผู้ ไว้เป็นสุนัขทรงเลี้ยง รวม 2 ตัว สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ขออุปถัมภ์สุนัขที่มีสุขภาพสมบูรณ์ สามารถนำสุนัขไปเลี้ยงดูโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแนวทาง ในการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืน

Related News