พระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

โดย kodchaporn_j

31 พ.ค. 2565

25 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้ เวลา 14.51 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ เคานต์เจรัลด์ แวน เดอ สตราเทน พอนโธส ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชา สยามานุกูลกิจนำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระรูปหล่อครึ่งองค์สมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาแห่งเบลเยียม และทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และหนังสือประวัติของมูลนิธิ ฯรองศาสตราจารย์ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม เดิน - วิ่ง การกุศล สวนสุนันทามินิมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลในโอกาสนี้นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้1. นายหวาง หงเหว่ย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการ "สภากาชาดไทยสู้ภัย COVID-19" และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกครบรอบ 100 ปี ธนาคาร ฯ2. นายหนึ่ง รุ่งโรจน์ธนกุล ประธานกรรมการ บริษัท หนึ่งอยู่มั่นคง จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย สำหรับจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นำ คณะผู้บริหารบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และผู้ชนะเลิศจากการจัดทำโครงการ "จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช" ปีที่ 14 (พ.ศ. 2563) และปีที่ 15 (พ.ศ. 2564) ระดับอุดมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (โครงการบัณฑิตคืนถิ่น)นายวิทัย รัตนากร นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นำ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 และรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ผู้ชนะการประกวดกองทุน ฯ และผู้ชนะการแข่งขันกอล์ฟ ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจากนั้นเวลา 15.34 น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานที่ปรึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และนางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย นำ คณะที่ปรึกษาสมาคม ฯ อุปนายกสมาคม ฯ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ภาคใต้ กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่าง ๆ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้งขอรับพระราชทานพระราชดำริ สำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเวลา 17.30 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่ มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ที่ประชุม มีระเบียบวาระ อาทิ รับรองรายงานการประชุมสามัญ คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ประจำปี 2564 , การดำเนินงานของสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ , ความคืบหน้าของการให้บริการผู้ป่วยและจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลสถาบันฯ , ความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายป้องกันโรคไตเรื้อรัง , ความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม , ความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายวิจัย , การรับรองงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) ประจำปี พ.ศ. 2564 , การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2565 และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง

Related News