พระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการบริการสุขภาพประชาชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

โดย kodchaporn_j

30 พ.ค. 2565

7 views

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการบริการสุขภาพประชาชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันนี้ ที่ศูนย์เยาวชนหลักสี่ เคหะชุมชนท่าทราย เขตหลักสี่ คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง และคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมกับผู้อำนวยการเขตหลักสี่ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการ "ดูแลสุขภาพอย่างไร ห่างไกลโรคเรื้อรัง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565ในการให้บริการตรวจสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคเบาหวาน , ความดันโลหิตสูง ให้คำปรึกษาเพื่อป้องกันโรค และบรรเทาอาการลุกลามของโรค ซึ่งมีประชาชนเขตหลักสี่ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการ 200 คน ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล นอกจากจะผลิตบัณฑิตพยาบาลแล้ว ยังทำการวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพ เพื่อสืบสานพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

แท็กที่เกี่ยวข้อง  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Related News