พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพ ฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท

โดย parichat_p

28 พ.ค. 2565

8 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท


วันนี้เวลา 15 นาฬิกา 56 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการ และผู้บริหารมูลนิธิฯ พร้อมด้วยผู้รับคัดเลือก ให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบันเซิร์น เดซี จีเอสไอ และศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบ์ ประจำปี 2565 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพรก่อนเดินทาง ไปเข้าร่วมโครงการฯ

Related News