พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค มอบแก่ผู้ประสบวาตภัย จ.สุพรรณบุรี

โดย kodchaporn_j

27 พ.ค. 2565

4 views

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภค บริโภค มอบแก่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี[INSERT : เนื้อข่าว] - วันนี้ ที่โรงเรียนวัดกกเต็น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปประชุมติดตาม การแก้ไขสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 594 ชุด ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ 10 อำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบวาตภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ประชาชนที่ประสบวาตภัย และเจ้าหน้าที่ให้ทราบ- ต่อจากนั้น องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ จำนวน 3 ครอบครัว ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี เกิดวาตภัย ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เสียหายรวม 10 อำเภอ จำนวน 310 ครัวเรือน ทางจังหวัด ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยวาตภัย และดำเนินการช่วยเหลือ จัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ประสบภัยแล้ว

Related News