พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง ปธน.แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พระองค์ใหม่

โดย parichat_p

26 พ.ค. 2565

7 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พระองค์ใหม่ และข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจีย


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง เชค มุฮัมมัด บิน ซัยยิด อัลนะฮ์ยาน (His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan) ในโอกาสทรงขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พระองค์ใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ความว่า " เชค มุฮัมมัด บิน ซัยยิด อัลนะฮ์ยาน​ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ​​กรุงอาบูดาบี ​​ในโอกาสสำคัญที่ฝ่าพระบาททรงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงพระเกษมสำราญ และทรงประสบแต่ความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการ ​


ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงด้วยความปีติยินดี ในการเสด็จพระราชดำเนิน มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของฝ่าพระบาท เมื่อปีพุทธศักราช 2549 เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชบิดาของหม่อมฉัน พระกรุณาและน้ำพระทัยไมตรี ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยในครั้งนั้น ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำไม่เสื่อมคลาย ​


ประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสัมพันธไมตรี ที่มีมาอย่างยาวนานกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยการสนับสนุนของฝ่าพระบาทในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศของเราทั้งสองจึงสามารถขยายขอบเขตความร่วมมือกันได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าว จะช่วยเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกัน ให้กระชับแน่นแฟ้นและก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศ และประชาชนทั้งสองฝ่ายสืบไป"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจีย ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจีย ซึ่งตรงกับ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ความว่า " ฯพณฯ นางซาลอเม ซูราบิชวีลี ประธานาธิบดีแห่งจอร์เจีย ​​กรุงทบิลิซิ ​


ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและ ความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดี ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง ของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจีย


ประเทศไทยและจอร์เจีย มีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันดีต่อกันเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะกระชับแน่นแฟ้น ซึ่งอำนวยประโยชน์ต่อความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วน ระหว่างประเทศของเราทั้งสองในภายภาคหน้า"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News