พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

โดย kodchaporn_j

24 พ.ค. 2565

236 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดป้าย เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต    

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ    

องคมนตรี ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ