พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

โดย kodchaporn_j

23 พ.ค. 2565

101 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2565    

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ    

ผู้แทนพระองค์ ทรงจุดเทียนรุ่ง ที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า    

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานจุดเทียนรุ่ง ที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า    

องคมนตรี เป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศ โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 1-2    

องคมนตรี ติดตามการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี ที่จังหวัดขอนแก่น