พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒน ฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ

โดย kodchaporn_j

17 พ.ค. 2565

39 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้วันนี้เวลา 15.24 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยัง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ แห่งที่ 2 ซึ่งมีพระดำริ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสร้างขึ้นเป็นแห่งที่ 2เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ ของศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ส่วนต่อขยาย ลักษณะเป็นอาคารทรงยอด ตามลักษณะของ พระจุลมงกุฎ ในตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ เพดานตอนบนเป็นทรงโดม ตกแต่งด้วยจิตรกรรมสื่อสัญลักษณ์จักรวาลมณฑล ฐานเสาแกะสลักหินเป็นรูปไก่ฟ้า สื่อถึงปีนักษัตรแห่งพระประสูติกาลพร้อมกันนี้ ทรงเททองหล่อพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ เป็นพระพุทธรูปแบบประยุกต์ร่วมสมัย ปางนาคปรกบนพระหัตถ์มีหม้อยา เนื้อบรอนซ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 27 นิ้ว สูง 1.97 เมตร ทั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสร้าง พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ ขึ้นตั้งแต่ปี 2559เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และเพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประดิษฐาน ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นแห่งแรกสำหรับศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ฯ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแห่งที่ 2 นี้ เป็นสถาบันการแพทย์ตติยภูมิ ส่วนต่อขยายของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ซึ่งจะรองรับประชาชนในการตรวจวินิจฉัย และรักษาด้วยวิทยาการแพทย์ขั้นสูงอย่างครบวงจร รวมทั้งการบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง อาทิ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ส่องกล้อง ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2565เวลา 15.48 น. เสด็จไปยังศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทรงเปิดอาคารศูนย์ไซโคลตรอน และเพทสแกนแห่งชาติ (ส่วนต่อขยาย) ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อผลิตสารเภสัชรังสี หรือ สถานที่ผลิตยา โดยเป็นอาคารขนาด 2 ชั้น ที่ได้รับการอนุมัติแบบแปลนการก่อสร้างจาก สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทั้งนี้ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นจากพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อปี 2549 เพื่อวางรากฐานด้านการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีสร้างภาพวินิจฉัย ในระดับโมเลกุลทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ปัจจุบันใช้ในการตรวจวินิจฉัยทางมะเร็งวิทยา ประสาทวิทยา และหทัยวิทยา เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
ภายในศูนย์ฯ มีพื้นที่ใช้สอย 2 ชั้น โดยส่วนปฏิบัติการผลิตสารเภสัชรังสี ได้ติดตั้งเครื่องไซโคลตรอนรุ่น HM-20S แบบ Self-shielded มีกำลังการผลิตไอโซโทปรังสีชนิดใหม่ได้หลากหลายชนิด และช่วยตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ ส่วนเครื่อง "Digital PET/CT Biograph Vision 600 Edge" เป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง ให้บริการเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บข้อมูลผู้ป่วย ให้สัมพันธ์กับพยาธิสภาพของผู้ป่วยแต่ละราย พร้อมระบุตำแหน่งและขอบเขตของอวัยวะได้อย่างแม่นยำ และยังมีระบบ Oncofreeze AI ช่วยเรียนรู้รูปแบบการหายใจจำเพาะของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้ได้ภาพรอยโรคบริเวณทรวงอกที่คมชัดด้านการตกแต่งภายในศูนย์ฯ ได้รับพระกรุณาธิคุณ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ เพื่อนำมาตกแต่งห้องตรวจวินิจฉัย และห้องให้การรักษาผู้ป่วย ช่วยให้ผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งในอนาคต ศูนย์ฯ ดังกล่าว จะเป็นสถานที่วิจัยทางด้านวิชาการเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ

Related News