พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา

โดย pattraporn_a

15 พ.ค. 2565

12 views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลก เพื่อให้พุทธศาสนิกชน น้อมนำไปปฏิบัติ และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

Related News