พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดสงขลา

โดย pattraporn_a

15 พ.ค. 2565

9 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดสงขลา


วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้จังหวัดสงขลา ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ ณ มณฑลทหารบกที่ 42 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสุนัขและแมว เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระเจ้าของสัตว์เลี้ยง ตลอดจนควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด


สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในฐานะองค์ประธานกรรมการ ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ ทรงตั้งพระทัยมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นรูปธรรมตั้งปี 2559 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยพระประสงค์ ที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยเร็ว สำหรับวันนี้มีผู้นำสุนัขและแมว ไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 111 ตัว และมีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว จำนวน 105 ตัว

Related News